Základy Feng Shui


Co je Feng Shui?

 Je to starověké čínské umění ovládání a následování přirozených sil panujících v přírodě. Slouží člověku k podpoře vitality a harmonie v našem běžném životě. Učí, jak rozeznávat pozitivní a negativní energie, jak ty pozitivní posilovat a negativním se bránit. Feng Shui pochází z taoismu a je naukou o harmonickém soužití člověka s jeho prostředím – přírodou. „Feng“ znamená vítr (zástupce pohybu a životní síly) a „Shui“ znamená vodu (shromažďující a kondenzující síla).

    V prostoru bydlení je díky této nauce principem co nejlépe uspořádat a přizpůsobit prostředí kolem sebe tak, abychom se v něm cítili šťastní, v harmonii, v bezpečí a hlavně příjemně. Naše pocity pak velmi silně ovlivňují naše chování a jednání, která následně působí na naše blízké a okolí. To zase zpětně ovlivňuje naše pocity, psychiku a zdraví.

Díky Feng Shui můžeme velmi ovlivnit ZDRAVÍ, VZTAHY, ale i KARIÉRU a FINANCE.

Feng Shui DESIGN

    Je radost sledovat dnešní vývoj designu ve všech odvětvích, ale i architekturu, vědy i medicínu. Po několika stoletích zapomnění objevuje naše kultura Feng Shui jako nedílnou součást zdravého životního stylu a jako jednu z možností vědomého ovlivnění a zvýšení kvality našeho bytí.

    Feng Shui můžeme praktikovat prakticky u jakýchkoliv staveb, od rodinných domů, firemních objektů, činžovních domů a bytů, kancelářských komplexů, ale i u obchodních a výrobních prostorů.

    V designu Feng Shui zajišťuje vyváženost vzhledu a funkce tak, aby vše bylo v harmonii a podporovalo zdravý život. Stejně jako příroda pracuje se všemi tvary a barvami, snažíme se i my ve Feng Shui designu cíleně používat různorodost barevných odstínů s tvary. Designové prvky tak mohou dokonce svým tvarem, barvou a materiálem posloužit jako nápravné prostředky, které dorovnávají případné energetické disharmonie.

Vliv barev, světla a tvarů má velký vliv na lidské chování a proto se snažíme těmito prostředky vytvořit harmoničtější prostředí v obytném i pracovním prostoru.

Dobré Feng Shui prakticky poznáte okamžitě podle toho, že se v daném prostoru cítíte dobře a uvolněně.

Co je QI?

QI (Čchi) je čínský výraz pro životní sílu, energii, která vše pohání a ovlivňuje. Ve Feng Shui se snažíme maximálně využít toky této energie QI ke zlepšení našeho okolí a prostoru bydlení. Rozeznáváme při tom dvě kvality QI, a to Sheng QI – posilující a pozitivní energii a Sha QI – oslabující a negativní energii.

Co je JIN a JANG?

Symbolizuje dva doplňující se protiklady, AKTIVNÍ a PASIVNÍ kvalitu, ze kterých je náš svět vytvářen. V každém je obsažen zárodek opačné polarity umožňující neustálou proměnu.image

JIN (Yin) – pasivní, ženský, chladný, měkký, dole, starší, těžký, země.JANG (Yang) – aktivní, mužský, teplý, tvrdý, nahoře, mladší, lehký, nebesa.

Každý předmět, každá živá bytost, vše ve vesmíru se skládá z Jin a Jang. Věci, které obsahují víc Jinu, přitahují Jang a naopak.

Příklad: Sedět pohodlně na židli je více Jin než jít na procházku, ale více Jang než spát.

„I ta nejkrásnější růže má trny.“

Pět elementů

Podle filozofie Dálného východu řídí průběh přírodních jevů vzájemné působení pěti prvků: Země, Dřeva, Ohně, Kovu a Vody.

Pět prvků má vliv i na váš dům i zahradu. Ráno váš dům přejímá energii čchi pohybující se směrem vzhůru – energii Dřeva (východ slunce). Souběžně s pohybem Slunce po obloze hromadí jižní strana domu energii Ohně, která nejvíce září kolem poledne. Jakmile však Slunce začne putovat k západu, dospívá k jihozápadní straně domu energie Země. A když Slunce zapadne, vysílá na západní část domu energii Kovu. V noci pak protéká po severní straně vašeho domu energie Vody. Pět prvků je spojeno s tvary, barvami, látkami a používáme je i jako nápravné prostředky k harmonizaci našeho obydlí.image

Bydlení podle Feng Shui

    Podle Feng Shui je žádoucí, aby se energie v našich obytných prostorách pohybovala meandrujícím a přiměřeně rychlým způsobem. Energie, která proudí příliš rychle (jako povodeň a vichřice) nebo naopak stagnuje (jako bažina), má za následek vznik prostředí, které nepodporuje zdravý život, vitalitu a prosperitu člověka. Nepořádek je první a nejdůležitější věcí, na kterou se v domě díváme. Kolik máte doma šuplíků plných věcí, které nikdy nepoužíváte? Abychom podpořili hladký tok energie Čchi, je potřeba odstranit všechny formy nepořádku. K ovlivnění toku energie existuje ve Feng Shui řada pravidel a pomocných nápravných prostředků. K nejpřirozenějším nápravným prostředkům patří vhodně a cíleně umístěné světlo, rostliny, dekorace a barvy.

Ložnice

Ložnice je jednou z nejdůležitějších místností v našem obydlí a je především místem, kam se člověk uchyluje k odpočinku, kde se zotavuje, kde má své útočiště, a proto ji při zařizování a utváření věnujte soustředěnou pozornost. Bývá to jediná místnost v bytě či domě, v níž obyvatelé nalézají klid a prostor sami pro sebe. Tak jak den je Jang (rychlý, pohyb) je noc Jin (klid), proto se snažíme našemu tělu přinést v době spánku maximum Jinu pro kvalitní odpočinek a regeneraci těla. Ložnice slouží výhradně k zotavení a také zdravému nerušenému spánku, proto tomuto procesu nesmí nic překážet. Předpokladem klidného, uvolněného pobytu v ložnici je kromě čistoty a pořádku také správná orientace postele. Stejně jako skříň i pro postel je ideálním materiálem dřevo, aby se energie čchi neurychlovala, ale s pozitivní energií Dřeva vám zaručila hluboký a uklidňující spánek. Používejte přírodní materiály.

Vytvořte si ložnici takovou, která na vás bude působit příjemně, klidně a bude vaším útočištěm pro odpočinek a regeneraci.

Obývací pokoj

Je ústředním místem téměř každého bytu, schází se zde rodina, hosté, zbavujeme se zde v pohodlí napětí, po každodenní námaze zde necháváme doznívat den v rodinném kruhu, zde  se hovoří, čte, poslouchá hudba. Obývací pokoj je také naší vizitkou, z níž každý hned pozná, jací jsme hostitelé. Má být světlý, přívětivý, čistý a uklizený. Vždy udržujte volný střed pokoje  pro kvalitní tok energie. Nepřeplňujte pokoj nábytkem ani příliš mnoho ozdob – i když pro mnoho lidí je to synonymum útulnosti. Polohu sedacího nábytku orientujte tak, aby byla zády ke zdi a měli jste přehled ke všem přístupovým cestám a do středu místnosti.

Kuchyně

Nic není příjemnější než velká a prostorná kuchyně, v níž vládne domácí a útulná atmosféra.

Vedle obývacího pokoje je to další místnost, které je třeba přednostně věnovat zvláštní pozornost. Pro mnohé lidi představuje kuchyně dokonce ústřední místo rodiny. Kuchyně nám dává potravu, která je pro nás jednou ze základních potřeb. V kuchyni je také oheň, kolem kterého se všichni rádi setkáváme. Kuchař by měl mít vždy dostatek místa a sporák mít otočen vhodným směrem uživatele. Dobrý pevný stůl v jídelně podporuje setkávání celé rodiny a její soudržnost.

Dětský pokoj

Dětský pokoj patří k místnostem, kde si děti hrají i spí. To znamená, že v této místnosti se musí podporovat aktivita a kreativita, ale v noci také osvěžující spánek. Musí-li se o pokoj dělit několik dětí, mělo by mít každé dítě možnost stáhnout se do svého koutku. V příliš velkém prostoru se malé dítě cítí ztraceně.

Feng Shui vám poradí, jak zlepšíte energii ve svém okolí. Pomůže vám rozeznat problémy, které vás právě trápí, a ukáže vám cesty, které mohou přispět k vyřešení konfliktů, zharmonizuje váš život, vztahy a zdraví.

D.Š.